Logo Abteilung Prof. Dr. Hermann Bujard

Plasmid Data Sheet

 
Plasmid name: pUHC 13-3    Size:       5157 bp


Resistance:  Ampicillin   constructed by: Manfred Gossen


Host strain: E.coli "sure"


Reference:  Gossen M. and Bujard H. (1992); PNAS, 89, 5547-51Plasmid - Map:

Plasmid-Map of pUHC13-3

Description :

The plasmid consists out of three main fragments:

 1. pBR322-sequences including
 2. The regulatory region with
 3. The luciferase gene with 3-flanking region from pSV2 luc described in de Web et al. (1987); Mol.Cell Biol., 7, 725-37

Restriction sites :

Absent sites :


Afl II  c/ttaag     Fse I   ggccgg/cc    PshA I  gacnn/nngtc   
Age I   a/ccggt     Mlu I   a/cgcgt     Pvu II  cag/ctg     
Apa I   gggcc/c     Msc I   tgg/cca     Rsr II  cg/gwccg     
Avr II  c/ctagg     Nae I   gcc/ggc     Sap I   gcttcttc 1/4  
Bgl II  a/gatct     Nco I   c/catgg     Sfi I   ggccnnnn/nggcc  
Bsp120 I g/ggccc     Nde I   ca/tatg     Sna I   gta/tac     
BssH II  g/cgcgc     Nhe I   g/ctagc     SnaB I  tac/gta     
BstX I  ccannnnn/ntgg  Not I   gc/ggccgc    Spe I   a/ctagt     
Dra III  cacnnn/gtg    Nru I   tcg/cga     Swa I   attt/aaat    
Eag I   c/ggccg     Nsi I   atgca/t     Tth111 I gacn/nngtc    
Eco47 III agc/gct     Pml I   cac/gtg     Xca I   gta/tac     
Esp I   gc/tnagc     
     

Unique sites:Enzyme            Position

PaeR7 I  c/tcgag        7
Xho I   c/tcgag        7
Stu I   agg/cct       342
Dsa I   c/crygg       445
Sac II  ccgc/gg       445
BamH I  g/gatcc       476
Acc I   gt/mkac       488
Sal I   g/tcgac       488
Sse8337 I cctgca/gg      493
Pst I   ctgca/g       494
Hind III a/agctt       506
Bbe I   ggcgc/c       567
Ehe I   ggc/gcc       567
Kas I   g/gcgcc       567
Nar I   gg/cgcc       567
BsaA I  yac/gtr       687
Spl I   c/gtacg       689
BstE II  g/gtnacc      1142
Bsu36 I  cc/tnagg      1147
Xcm I   ccannnnn/nnnntgg  1263
PpuM I  rg/gwccy      1713
Pac I   ttaat/taa      1855
EcoR V  gat/atc       1871
Cla I   at/cgat       1899
SgrA I  cr/ccggyg      1962
EcoN I  cctnn/nnnagg    2148
PflM I  ccannnn/ntgg    2388
Sty I   c/cwwgg       2542
Bsg I   gtgcag  16/14   2641
Bcl I   t/gatca       2845
BsaB I  gatnn/nnatc     2846
Hpa I   gtt/aac       2949
Drd I   gacnnnn/nngtc    3369
AlwN I  cagnnn/ctg     3678
Bsa I   ggtctc  1/5    4227
Fsp I   tgc/gca       4380
Pvu I   cgat/cg       4527
Sca I   agt/act       4638
Xmn I   gaann/nnttc     4755
Aat II  gacgt/c       5083

Multiple sites:Enzyme          Sites  Positions:


Afl III  a/crygt     2  1028   3267
ApaL I  g/tgcac     2  3581   4827
Asp718  g/gtacc     2   310   467
BceF I  acggc  12/13  2  1981   3753
Bgl I   gccnnnn/nggc   2   441   4274
BspE I  t/ccgga     2  1230   1746
BspM I  acctgc  4/8  2   492   1942
BstB I  tt/cgaa     2   703   1491
Eae I   y/ggccr     2  3106   4548
EcoO109 I rg/gnccy     2  1713   5140
Gdi II  yggccg  -5/-1  2  3106   4548
Kpn I   ggtac/c     2   310   467
Sma I   ccc/ggg     2   314   471
Sph I   gcatg/c     2   500   1194
Xma I   c/ccggg     2   314   471

Ase I   at/taat     3  2760   3096   4331
BspH I  t/catga     3  3987   4995   5105
Cfr10 I  r/ccggy     3   804   1963   4240
Ecl136 I gag/ctc     3   304   357   461
EcoR I  g/aattc     3    1   455   1122
Hae II  rgcgc/y     3   567   3141   3511
Hinc II  gty/rac     3   488   1837   2949
Mme I   tccrac  20/18  3  2387   3457   3641
Nsp I   rcatg/y     3   500   1194   3267
Nsp7524 I r/catgy     3   500   1194   3267
NspC I  rcatg/y     3   500   1194   3267
Sac I   gagct/c     3   304   357   461
Ssp I   aat/att     3  2671   2824   4962Site Usage:


 Aat II    1  BssH II   -  Hga I    9  Pml I    -  
 Acc I    1  BstB I    2  HgiA I    7  PpuM I    1  
 Afl II    -  BstE II   1  Hha I    18  PshA I    -  
 Afl III   2  BstK I   20  Hinc II   3  Pst I    1  
 Age I    -  BstN I    8  Hind III   1  Pvu I    1  
 Aha II    6  BstU I   14  Hinf I   17  Pvu II    -  
 Alu I    21  BstX I    -  HinP I   18  Rma I    10  
 Alw I    17  BstY I   12  Hpa I    1  Rsa I    11  
 AlwN I    1  Bsu36 I   1  Hpa II   23  Rsr II    -  
 Apa I    -  Cfr10 I   3  Hph I    7  Sac I    3  
 ApaL I    2  Cla I    1  Kas I    1  Sac II    1  
 Ase I    3  Csp6 I   11  Kpn I    2  Sal I    1  
 Asp718    2  Dde I    11  Mae II   10  Sap I    -  
 Ava I    4  Dpn I    25  Mae III   18  Sau3A I   25  
 Ava II    4  Dpn II   25  Mbo I    25  Sau96 I   11  
 Avr II    -  Dra I    5  Mbo II   22  Sca I    1  
 BamH I    1  Dra III   -  Mcr I    5  ScrF I   20  
 Ban I    4  Drd I    1  Mlu I    -  SfaN I    6  
 Ban II    4  Dsa I    1  Mme I    3  Sfe I    5  
 Bbe I    1  Dsa V    20  Mnl I    34  Sfi I    -  
 Bbs I    6  Eae I    2  Msc I    -  SgrA I    1  
 Bbv I    12  Eag I    -  Mse I    25  Sma I    2  
 BceF I    2  Ear I    6  Msp I    23  Sna I    -  
 Bcl I    1  Ecl136 I   3  Nae I    -  SnaB I    -  
 Bcn I    12  Eco47 III  -  Nar I    1  Spe I    -  
 Bgl I    2  Eco57 I   4  Nci I    12  Sph I    2  
 Bgl II    -  EcoN I    1  Nco I    -  Spl I    1  
 Bsa I    1  EcoO109 I  2  Nde I    -  Sse8337 I  1  
 BsaA I    1  EcoR I    3  Nhe I    -  Ssp I    3  
 BsaB I    1  EcoR II   8  Nla III   13  Stu I    1  
 BsaJ I   10  EcoR V    1  Nla IV   17  Sty I    1  
 Bsg I    1  Ehe I    1  Not I    -  Swa I    -  
 BsiE I    5  Esp I    -  Nru I    -  Taq I    21  
 BsiY I   10  Fau I    5  Nsi I    -  Tfi I    8  
 Bsm I    4  Fse I    -  Nsp I    3  Tth111 I   -  
 BsmA I    5  Fnu4H I   20  Nsp7524 I  3  Tth111 II  7  
 Bsp120 I   -  Fok I    8  NspB II   6  Xba I    4  
 Bsp1286 I  8  Fsp I    1  NspC I    3  Xca I    -  
 BspE I    2  Gdi II    2  Pac I    1  Xcm I    1  
 BspH I    3  Gsu I    4  PaeR7 I   1  Xho I    1  
 BspM I    2  Hae I    5  PflM I    1  Xma I    2  
 BspW I   12  Hae II    3  Ple I    9  Xmn I    1  
 Bsr I    11  Hae III   15  Sequence :


1                                       80                    
GAATTCCTCGAGTTTACCACTCCCTATCAGTGATAGAGAAAAGTGAAAGTCGAGTTTACCACTCCCTATCAGTGATAGAG
AAAAGTGAAAGTCGAGTTTACCACTCCCTATCAGTGATAGAGAAAAGTGAAAGTCGAGTTTACCACTCCCTATCAGTGAT
AGAGAAAAGTGAAAGTCGAGTTTACCACTCCCTATCAGTGATAGAGAAAAGTGAAAGTCGAGTTTACCACTCCCTATCAG
TGATAGAGAAAAGTGAAAGTCGAGTTTACCACTCCCTATCAGTGATAGAGAAAAGTGAAAGTCGAGCTCGGTACCCGGGT
CGAGTAGGCGTGTACGGTGGGAGGCCTATATAAGCAGAGCTCGTTTAGTGAACCGTCAGATCGCCTGGAGACGCCATCCA
CGCTGTTTTGACCTCCATAGAAGACACCGGGACCGATCCAGCCTCCGCGGCCCCGAATTCGAGCTCGGTACCCGGGGATC
CTCTAGAGTCGACCTGCAGGCATGCAAGCTTGGCATTCCGGTACTGTTGGTAAAATGGAAGACGCCAAAAACATAAAGAA
AGGCCCGGCGCCATTCTATCCTCTAGAGGATGGAACCGCTGGAGAGCAACTGCATAAGGCTATGAAGAGATACGCCCTGG
TTCCTGGAACAATTGCTTTTACAGATGCACATATCGAGGTGAACATCACGTACGCGGAATACTTCGAAATGTCCGTTCGG
TTGGCAGAAGCTATGAAACGATATGGGCTGAATACAAATCACAGAATCGTCGTATGCAGTGAAAACTCTCTTCAATTCTT
TATGCCGGTGTTGGGCGCGTTATTTATCGGAGTTGCAGTTGCGCCCGCGAACGACATTTATAATGAACGTGAATTGCTCA
ACAGTATGAACATTTCGCAGCCTACCGTAGTGTTTGTTTCCAAAAAGGGGTTGCAAAAAATTTTGAACGTGCAAAAAAAA
TTACCAATAATCCAGAAAATTATTATCATGGATTCTAAAACGGATTACCAGGGATTTCAGTCGATGTACACGTTCGTCAC
ATCTCATCTACCTCCCGGTTTTAATGAATACGATTTTGTACCAGAGTCCTTTGATCGTGACAAAACAATTGCACTGATAA
TGAATTCCTCTGGATCTACTGGGTTACCTAAGGGTGTGGCCCTTCCGCATAGAACTGCCTGCGTCAGATTCTCGCATGCC
AGAGATCCTATTTTTGGCAATCAAATCATTCCGGATACTGCGATTTTAAGTGTTGTTCCATTCCATCACGGTTTTGGAAT
GTTTACTACACTCGGATATTTGATATGTGGATTTCGAGTCGTCTTAATGTATAGATTTGAAGAAGAGCTGTTTTTACGAT
CCCTTCAGGATTACAAAATTCAAAGTGCGTTGCTAGTACCAACCCTATTTTCATTCTTCGCCAAAAGCACTCTGATTGAC
AAATACGATTTATCTAATTTACACGAAATTGCTTCTGGGGGCGCACCTCTTTCGAAAGAAGTCGGGGAAGCGGTTGCAAA
ACGCTTCCATCTTCCAGGGATACGACAAGGATATGGGCTCACTGAGACTACATCAGCTATTCTGATTACACCCGAGGGGG
ATGATAAACCGGGCGCGGTCGGTAAAGTTGTTCCATTTTTTGAAGCGAAGGTTGTGGATCTGGATACCGGGAAAACGCTG
GGCGTTAATCAGAGAGGCGAATTATGTGTCAGAGGACCTATGATTATGTCCGGTTATGTAAACAATCCGGAAGCGACCAA
CGCCTTGATTGACAAGGATGGATGGCTACATTCTGGAGACATAGCTTACTGGGACGAAGACGAACACTTCTTCATAGTTG
ACCGCTTGAAGTCTTTAATTAAATACAAAGGATATCAGGTGGCCCCCGCTGAATTGGAATCGATATTGTTACAACACCCC
AACATCTTCGACGCGGGCGTGGCAGGTCTTCCCGACGATGACGCCGGTGAACTTCCCGCCGCCGTTGTTGTTTTGGAGCA
CGGAAAGACGATGACGGAAAAAGAGATCGTGGATTACGTCGCCAGTCAAGTAACAACCGCCAAAAAGTTGCGCGGAGGAG
TTGTGTTTGTGGACGAAGTACCGAAAGGTCTTACCGGAAAACTCGACGCAAGAAAAATCAGAGAGATCCTCATAAAGGCC
AAGAAGGGCGGAAAGTCCAAATTGTAAAATGTAACTGTATTCAGCGATGACGAAATTCTTAGCTATTGTAATGACTCTAG
AGGATCTTTGTGAAGGAACCTTACTTCTGTGGTGTGACATAATTGGACAAACTACCTACAGAGATTTAAAGCTCTAAGGT
AAATATAAAATTTTTAAGTGTATAATGTGTTAAACTACTGATTCTAATTGTTTGTGTATTTTAGATTCCAACCTATGGAA
CTGATGAATGGGAGCAGTGGTGGAATGCCTTTAATGAGGAAAACCTGTTTTGCTCAGAAGAAATGCCATCTAGTGATGAT
GAGGCTACTGCTGACTCTCAACATTCTACTCCTCCAAAAAAGAAGAGAAAGGTAGAAGACCCCAAGGACTTTCCTTCAGA
ATTGCTAAGTTTTTTGAGTCATGCTGTGTTTAGTAATAGAACTCTTGCTTGCTTTGCTATTTACACCACAAAGGAAAAAG
CTGCACTGCTATACAAGAAAATTATGGAAAAATATTCTGTAACCTTTATAAGTAGGCATAACAGTTATAATCATAACATA
CTGTTTTTTCTTACTCCACACAGGCATAGAGTGTCTGCTATTAATAACTATGCTCAAAAATTGTGTACCTTTAGCTTTTT
AATTTGTAAAGGGGTTAATAAGGAATATTTGATGTATAGTGCCTTGATCATAATCAGCCATACCACATTTGTAGAGGTTT
TACTTGCTTTAAAAAACCTCCCACACCTCCCCCTGAACCTGAAACATAAAATGAATGCAATTGTTGTTGTTAACTTGTTT
ATTGCAGCTTATAATGGTTACAAATAAAGCAATAGCATCACAAATTTCACAAATAAAGCATTTTTTTCACTGCATTCTAG
TTGTGGTTTGTCCAAACTCATCAATGTATCTTATCATGTCTGCCTCTAGAGCTGCATTAATGAATCGGCCAACGCGCGGG
GAGAGGCGGTTTGCGTATTGGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAG
CGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAAA
GGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTCCATAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCA
CAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCC
TCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCT
CAATGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGTTCA
GCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAG
CCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTAC
ACTAGAAGGACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGG
CAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAAGGATCTCAAGAAG
ATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAACTCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGAGATTATCA
AAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAAATTAAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTC
TGACAGTTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTCGTTCATCCATAGTTGCCTGACTCC
CCGTCGTGTAGATAACTACGATACGGGAGGGCTTACCATCTGGCCCCAGTGCTGCAATGATACCGCGAGACCCACGCTCA
CCGGCTCCAGATTTATCAGCAATAAACCAGCCAGCCGGAAGGGCCGAGCGCAGAAGTGGTCCTGCAACTTTATCCGCCTC
CATCCAGTCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTTCGCCAGTTAATAGTTTGCGCAACGTTGTTGCCATTG
CTACAGGCATCGTGGTGTCACGCTCGTCGTTTGGTATGGCTTCATTCAGCTCCGGTTCCCAACGATCAAGGCGAGTTACA
TGATCCCCCATGTTGTGCAAAAAAGCGGTTAGCTCCTTCGGTCCTCCGATCGTTGTCAGAAGTAAGTTGGCCGCAGTGTT
ATCACTCATGGTTATGGCAGCACTGCATAATTCTCTTACTGTCATGCCATCCGTAAGATGCTTTTCTGTGACTGGTGAGT
ACTCAACCAAGTCATTCTGAGAATAGTGTATGCGGCGACCGAGTTGCTCTTGCCCGGCGTCAATACGGGATAATACCGCG
CCACATAGCAGAACTTTAAAAGTGCTCATCATTGGAAAACGTTCTTCGGGGCGAAAACTCTCAAGGATCTTACCGCTGTT
GAGATCCAGTTCGATGTAACCCACTCGTGCACCCAACTGATCTTCAGCATCTTTTACTTTCACCAGCGTTTCTGGGTGAG
CAAAAACAGGAAGGCAAAATGCCGCAAAAAAGGGAATAAGGGCGACACGGAAATGTTGAATACTCATACTCTTCCTTTTT
CAATATTATTGAAGCATTTATCAGGGTTATTGTCTCATGAGCGGATACATATTTGAATGTATTTAGAAAAATAAACAAAT
AGGGGTTCCGCGCACATTTCCCCGAAAAGTGCCACCTGACGTGACGTCTAAGAAACCATTATTATCATGACATTAACCTA
TAAAAATAGGCGTATCACGAGGCCCTTTCGTCTTCAA