Logo ZMBH-Abteilung Prof. Dr. Hermann Bujard

Plasmid Data Sheet

 
Plasmid name: pUHD 15-1    Size:      4455 bp


Resistance:  Ampicillin    constructed by: Manfred Gossen


Host strains: XL1 blue, DH5 alpha, E.coli "SURE"


Reference:  Gossen M. and Bujard H. (1992); PNAS, 89, 5547-51


Plasmid - Map:

Plasmid-Map of pUHD15-1

Description :

The plasmid consists of three main fragments:

 1. pBR322-sequences including
 2. The regulatory region with
 3. The tTA-gene

Restriction sites :

Absent sites :

Afl II  c/ttaag     Dra III  cacnnn/gtg    Pst I   ctgca/g     
Age I   a/ccggt     Eag I   c/ggccg     Rsr II  cg/gwccg     
Apa I   gggcc/c     EcoR V  gat/atc     Sap I   gcttcttc 1/4  
Asp718  g/gtacc     Esp I   gc/tnagc     Sfi I   ggccnnnn/nggcc  
Avr II  c/ctagg     Fse I   ggccgg/cc    SgrA I  cr/ccggyg    
Bgl II  a/gatct     Kpn I   ggtac/c     Sna I   gta/tac     
Bsp120 I g/ggccc     Mlu I   a/cgcgt     Sse8337 I cctgca/gg    
BspE I  t/ccgga     Msc I   tgg/cca     Stu I   agg/cct     
BspM I  acctgc  4/8  Nhe I   g/ctagc     Swa I   attt/aaat    
BstB I  tt/cgaa     Not I   gc/ggccgc    Tth111 I gacn/nngtc    
BstX I  ccannnnn/ntgg  Pac I   ttaat/taa    Xca I   gta/tac     
Bsu36 I  cc/tnagg     PflM I  ccannnn/ntgg   Xcm I   ccannnnn/nnnntgg 
Cla I   at/cgat     Pml I   cac/gtg

     

Unique sites:


Enzyme            Position

PaeR7 I  c/tcgag        1
Xho I   c/tcgag        1
Spe I   a/ctagt       103
Nco I   c/catgg       464
Bbs I   gaagac  2/6    731
EcoR I  g/aattc       766
Xba I   t/ctaga       777
EcoN I  cctnn/nnnagg     978
Nru I   tcg/cga       1052
Nsi I   atgca/t       1159
Eco47 III agc/gct       1176
Bsg I   gtgcag  16/14   1315
Spl I   c/gtacg       1410
Sal I   g/tcgac       1538
PshA I  gacnn/nngtc     1553
Sph I   gcatg/c       1610
Sma I   ccc/ggg       1664
Xma I   c/ccggg       1664
BamH I  g/gatcc       1791
Hpa I   gtt/aac       1924
PpuM I  rg/gwccy      2074
Bbe I   ggcgc/c       2132
Ehe I   ggc/gcc       2132
Kas I   g/gcgcc       2132
Nar I   gg/cgcc       2132
BstE II  g/gtnacc      2164
Nae I   gcc/ggc       2208
Hind III a/agctt       2249
Pvu II  cag/ctg       2397
Drd I   gacnnnn/nngtc    2677
AlwN I  cagnnn/ctg     2986
Bsa I   ggtctc  1/5    3535
Fsp I   tgc/gca       3688
Pvu I   cgat/cg       3835
Sca I   agt/act       3946
Xmn I   gaann/nnttc     4063
Ssp I   aat/att       4270

Multiple sites:


Enzyme          Sites  Positions:

Acc I   gt/mkac     2    1430   1538
Afl III  a/crygt     2    1642   2575
ApaL I  g/tgcac     2    2889   4135
Ban II  grgcy/c     2    668   1575
Bcl I   t/gatca     2    1304   1348
BsaA I  yac/gtr     2    442   1009
BsaB I  gatnn/nnatc   2    1629   2023
Ecl136 I gag/ctc     2    668   1575
Gsu I   ctggag  16/14  2    696   3553
Sac I   gagct/c     2    668   1575
Sac II  ccgc/gg     2    756   1516
SnaB I  tac/gta     2    442   1009

Ase I   at/taat     3    110   2404   3639
Ava I   c/ycgrg     3     1   1664   2125 
BspH I  t/catga     3    3295   4303   4408
BssH II  g/cgcgc     3    1405   2086   2189
Cfr10 I  r/ccggy     3    2168   2208   3548
Dsa I   c/crygg     3    464   756   1516
Eco57 I  ctgaag  16/14  3    2198   3102   4150
EcoO109 I rg/gnccy     3    1441   2074   4443
Hae I   wgg/ccw     3    2588   2599   3051
Nde I   ca/tatg     3    337   771   1352
Sty I   c/cwwgg     3    464   1310   1754
Tth111 II caarca  11/9  3    3149   3182   3188

Site Usage:


 Aat II    5  BssH II   3  Hga I    9  Pml I    -  
 Acc I    2  BstB I    -  HgiA I    5  PpuM I    1  
 Afl II    -  BstE II   1  Hha I    28  PshA I    1  
 Afl III   2  BstK I   18  Hinc II   4  Pst I    -  
 Age I    -  BstN I    9  Hind III   1  Pvu I    1  
 Aha II   10  BstU I   23  Hinf I   10  Pvu II    1  
 Alu I    20  BstX I    -  HinP I   28  Rma I    9  
 Alw I    12  BstY I    7  Hpa I    1  Rsa I    14  
 AlwN I    1  Bsu36 I   -  Hpa II   17  Rsr II    -  
 Apa I    -  Cfr10 I   3  Hph I    7  Sac I    2  
 ApaL I    2  Cla I    -  Kas I    1  Sac II    2  
 Ase I    3  Csp6 I   14  Kpn I    -  Sal I    1  
 Asp718    -  Dde I    10  Mae II   13  Sap I    -  
 Ava I    3  Dpn I    22  Mae III   13  Sau3A I   22  
 Ava II    7  Dpn II   22  Mbo I    22  Sau96 I   16  
 Avr II    -  Dra I    4  Mbo II   11  Sca I    1  
 BamH I    1  Dra III   -  Mcr I    5  ScrF I   18  
 Ban I    4  Drd I    1  Mlu I    -  SfaN I   10  
 Ban II    2  Dsa I    3  Mme I    4  Sfe I    4  
 Bbe I    1  Dsa V    18  Mnl I    27  Sfi I    -  
 Bbs I    1  Eae I    4  Msc I    -  SgrA I    -  
 Bbv I    12  Eag I    -  Mse I    17  Sma I    1  
 BceF I    5  Ear I    4  Msp I    17  Sna I    -  
 Bcl I    2  Ecl136 I   2  Nae I    1  SnaB I    2  
 Bcn I    9  Eco47 III  1  Nar I    1  Spe I    1  
 Bgl I    6  Eco57 I   3  Nci I    9  Sph I    1  
 Bgl II    -  EcoN I    1  Nco I    1  Spl I    1  
 Bsa I    1  EcoO109 I  3  Nde I    3  Sse8337 I  -  
 BsaA I    2  EcoR I    1  Nhe I    -  Ssp I    1  
 BsaB I    2  EcoR II   9  Nla III   18  Stu I    -  
 BsaJ I   12  EcoR V    -  Nla IV   18  Sty I    3  
 Bsg I    1  Ehe I    1  Not I    -  Swa I    -  
 BsiE I    5  Esp I    -  Nru I    1  Taq I    13  
 BsiY I   10  Fau I    9  Nsi I    1  Tfi I    4  
 Bsm I    4  Fse I    -  Nsp I    5  Tth111 I   -  
 BsmA I    4  Fnu4H I   24  Nsp7524 I  5  Tth111 II  3  
 Bsp120 I   -  Fok I    4  NspB II   6  Xba I    1  
 Bsp1286 I  5  Fsp I    1  NspC I    5  Xca I    -  
 BspE I    -  Gdi II    4  Pac I    -  Xcm I    -  
 BspH I    3  Gsu I    2  PaeR7 I   1  Xho I    1  
 BspM I    -  Hae I    3  PflM I    -  Xma I    1  
 BspW I   24  Hae II    6  Ple I    6  Xmn I    1  
 Bsr I    10  Hae III   20  


Sequence :


1                                       80                    CTCGAGGAGCTTGGCCCATTGCATACGTTGTATCCATATCATAATATGTACATTTATATTGGCTCATGTCCAACATTACC
CTCGAGGAGCTTGGCCCATTGCATACGTTGTATCCATATCATAATATGTACATTTATATTGGCTCATGTCCAACATTACC
GCCATGTTGACATTGATTATTGACTAGTTATTAATAGTAATCAATTACGGGGTCATTAGTTCATAGCCCATATATGGAGT
TCCGCGTTACATAACTTACGGTAAATGGCCCGCCTGGCTGACCGCCCAACGACCCCCGCCCATTGACGTCAATAATGACG
TATGTTCCCATAGTAACGCCAATAGGGACTTTCCATTGACGTCAATGGGTGGAGTATTTACGCTAAACTGCCCACTTGGC
AGTACATCAAGTGTATCATATGCCAAGTACGCCCCCTATTGACGTCAATGACGGTAAATGGCCCGCCTGGCATTATGCCC
AGTACATGACCTTATGGGACTTTCCTACTTGGCAGTACATCTACGTATTAGTCATCGCTATTACCATGGTGATGCGGTTT
TGGCAGTACATCAATGGGCGTGGATAGCGGTTTGACTCACGGGGATTTCCAAGTCTCCACCCCATTGACGTCAATGGGAG
TTTGTTTTGGCACCAAAATCAACGGGACTTTCCAAAATGTCGTAACAACTCCGCCCCATTGACGCAAATGGGCGGTAGGC
GTGTACGGTGGGAGGTCTATATAAGCAGAGCTCGTTTAGTGAACCGTCAGATCGCCTGGAGACGCCATCCACGCTGTTTT
GACCTCCATAGAAGACACCGGGACCGATCCAGCCTCCGCGGCCCCGAATTCATATGTCTAGATTAGATAAAAGTAAAGTG
ATTAACAGCGCATTAGAGCTGCTTAATGAGGTCGGAATCGAAGGTTTAACAACCCGTAAACTCGCCCAGAAGCTAGGTGT
AGAGCAGCCTACATTGTATTGGCATGTAAAAAATAAGCGGGCTTTGCTCGACGCCTTAGCCATTGAGATGTTAGATAGGC
ACCATACTCACTTTTGCCCTTTAGAAGGGGAAAGCTGGCAAGATTTTTTACGTAATAACGCTAAAAGTTTTAGATGTGCT
TTACTAAGTCATCGCGATGGAGCAAAAGTACATTTAGGTACACGGCCTACAGAAAAACAGTATGAAACTCTCGAAAATCA
ATTAGCCTTTTTATGCCAACAAGGTTTTTCACTAGAGAATGCATTATATGCACTCAGCGCTGTGGGGCATTTTACTTTAG
GTTGCGTATTGGAAGATCAAGAGCATCAAGTCGCTAAAGAAGAAAGGGAAACACCTACTACTGATAGTATGCCGCCATTA
TTACGACAAGCTATCGAATTATTTGATCACCAAGGTGCAGAGCCAGCCTTCTTATTCGGCCTTGAATTGATCATATGCGG
ATTAGAAAAACAACTTAAATGTGAAAGTGGGTCCGCGTACAGCCGCGCGCGTACGAAAAACAATTACGGGTCTACCATCG
AGGGCCTGCTCGATCTCCCGGACGACGACGCCCCCGAAGAGGCGGGGCTGGCGGCTCCGCGCCTGTCCTTTCTCCCCGCG
GGACACACGCGCAGACTGTCGACGGCCCCCCCGACCGATGTCAGCCTGGGGGACGAGCTCCACTTAGACGGCGAGGACGT
GGCGATGGCGCATGCCGACGCGCTAGACGATTTCGATCTGGACATGTTGGGGGACGGGGATTCCCCGGGTCCGGGATTTA
CCCCCCACGACTCCGCCCCCTACGGCGCTCTGGATATGGCCGACTTCGAGTTTGAGCAGATGTTTACCGATGCCCTTGGA
ATTGACGAGTACGGTGGGTAGGGGGCGCGAGGATCCAGACATGATAAGATACATTGATGAGTTTGGACAAACCACAACTA
GAATGCAGTGAAAAAAATGCTTTATTTGTGAAATTTGTGATGCTATTGCTTTATTTGTAACCATTATAAGCTGCAATAAA
CAAGTTAACAACAACAATTGCATTCATTTTATGTTTCAGGTTCAGGGGGAGGTGTGGGAGGTTTTTTAAAGCAAGTAAAA
CCTCTACAAATGTGGTATGGCTGATTATGATCCTGCAAGCCTCGTCGTCTGGCCGGACCACGCTATCTGTGCAAGGTCCC
CGGACGCGCGCTCCATGAGCAGAGCGCCCGCCGCCGAGGCAAGACTCGGGCGGCGCCCTGCCCGTCCCACCAGGTCAACA
GGCGGTAACCGGCCTCTTCATCGGGAATGCGCGCGACCTTCAGCATCGCCGGCATGTCCCCTGGCGGACGGGAAGTATCA
GCTCGACCAAGCTTGGCGAGATTTTCAGGAGCTAAGGAAGCTAAAATGGAGAAAAAAATCACTGGATATACCACCGTTGA
TATATCCCAATGGCATCGTAAAGAACATTTTGAGGCATTTCAGTCAGTTGCTCAATGTACCTATAACCAGACCGTTCAGC
TGCATTAATGAATCGGCCAACGCGCGGGGAGAGGCGGTTTGCGTATTGGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGACTCG
CTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAATCAGGGGA
TAACGCAGGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTCC
ATAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGACAGGACTATAAAGA
TACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTT
TCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCAATGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAGC
TGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTA
AGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTT
CTTGAAGTGGTGGCCTAACTACGGCTACACTAGAAGGACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCG
GAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAGATT
ACGCGCAGAAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAACTCACG
TTAAGGGATTTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAAATTAAAAATGAAGTTTTAAATCAA
TCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGACAGTTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTA
TTTCGTTCATCCATAGTTGCCTGACTCCCCGTCGTGTAGATAACTACGATACGGGAGGGCTTACCATCTGGCCCCAGTGC
TGCAATGATACCGCGAGACCCACGCTCACCGGCTCCAGATTTATCAGCAATAAACCAGCCAGCCGGAAGGGCCGAGCGCA
GAAGTGGTCCTGCAACTTTATCCGCCTCCATCCAGTCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTTCGCCAGTT
AATAGTTTGCGCAACGTTGTTGCCATTGCTACAGGCATCGTGGTGTCACGCTCGTCGTTTGGTATGGCTTCATTCAGCTC
CGGTTCCCAACGATCAAGGCGAGTTACATGATCCCCCATGTTGTGCAAAAAAGCGGTTAGCTCCTTCGGTCCTCCGATCG
TTGTCAGAAGTAAGTTGGCCGCAGTGTTATCACTCATGGTTATGGCAGCACTGCATAATTCTCTTACTGTCATGCCATCC
GTAAGATGCTTTTCTGTGACTGGTGAGTACTCAACCAAGTCATTCTGAGAATAGTGTATGCGGCGACCGAGTTGCTCTTG
CCCGGCGTCAATACGGGATAATACCGCGCCACATAGCAGAACTTTAAAAGTGCTCATCATTGGAAAACGTTCTTCGGGGC
GAAAACTCTCAAGGATCTTACCGCTGTTGAGATCCAGTTCGATGTAACCCACTCGTGCACCCAACTGATCTTCAGCATCT
TTTACTTTCACCAGCGTTTCTGGGTGAGCAAAAACAGGAAGGCAAAATGCCGCAAAAAAGGGAATAAGGGCGACACGGAA
ATGTTGAATACTCATACTCTTCCTTTTTCAATATTATTGAAGCATTTATCAGGGTTATTGTCTCATGAGCGGATACATAT
TTGAATGTATTTAGAAAAATAAACAAATAGGGGTTCCGCGCACATTTCCCCGAAAAGTGCCACCTGACGTCTAAGAAACC
ATTATTATCATGACATTAACCTATAAAAATAGGCGTATCACGAGGCCCTTTCGTC